Новини от сайта

Курс по "Въведение в облачните технологии", спец. Бизнес информационни технологии, ред. обуч.

 
Снимка на Станка Хаджиколева
Курс по "Въведение в облачните технологии", спец. Бизнес информационни технологии, ред. обуч.
от Станка Хаджиколева - вторник, 4 януари 2022, 12:07