Новини от сайта

Лекции по "Въведение в облачните технологии", спец. Бизнес информационни технологии, зад. обуч.

 
Снимка на Станка Хаджиколева
Лекции по "Въведение в облачните технологии", спец. Бизнес информационни технологии, зад. обуч.
от Станка Хаджиколева - неделя, 12 декември 2021, 20:59