Новини от сайта

Избираема дисциплина "Моделиране на учебни курсове в Мудъл", зад. обуч.

 
Снимка на Станка Хаджиколева
Избираема дисциплина "Моделиране на учебни курсове в Мудъл", зад. обуч.
от Станка Хаджиколева - четвъртък, 2 септември 2021, 19:59
 

Лекциите ще се проведат на 24 и 25 септември, от 9:00 до 13:15 ч. и от 14:00 до 18:15 ч. 

Преподавателигл. ас. д-р Хр. Христов, докт. Е. Йончев и докт. В. Цветков

Лекции: meet.google.com/vpy-ipzu-qdf
Материали: https://edu.studentschool.eu