Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможностите за реклама чрез видео филми. Студентите се запознават с еволюция на дигиталната реклама, като се акцентира на видео рекламата. Разискват се основните видове рекламни апели и творческите стилове на изпълнение на реклама. Представят се етапите при разработване на видео реклами. Последователно се изучават основните дейности – разработване на обща концепция, изготвяне на сценарий, сценично описание на рекламата и разбиване на сценария на кадри. В процеса на работа се анализират корпоративни видео реклами, техните силни и слаби страни и въздействието им върху потребителите. За монтирането на реклами се използва Adobe Premiere Pro. Специално внимание се обръща на възможностите на YouTube за видео реклама.

Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаване на едно от водещите софтуерни приложения за триизмерна компютърна графика, 3D визуализация и анимация, за дизайн на интерактивни 3D приложения, видео игри, анимационни филми и визуални ефекти в киното – Autodesk Maya . Цел на обучението е запознаване с основните принципи на работа с Maya, с основите на полигоналното и NURBs моделиране – от моделиране с примитиви до изграждане на обекти със сложна геометрия. Специално внимание се обръща на моделирането на ниско полигонални модели за целите на дизайна на интерактивни триизмерни пространства. Представят се методи за създаване на реалистични повърхности, работа с материали, текстури, камери и светлинни източници. Детайлно се разглеждат възможностите за рендериране и експортиране на статични сцени и анимации.