Този курс ще Ви помогне да научите основните правила за работа със Средата за електронно обучение Moodle.

Курсът "Среда за електронно обучение Moodle" е предназначен за обучение на преподаватели за работа с Moodle. В курса са включени материали за:

  • създаване и настройка на е-курс;
  • добавяне на учебни ресурси;
  • добавяне на учебни дейности.