Новини от сайта

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за студентите от ФМИ

 
Снимка на Станка Хаджиколева
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за студентите от ФМИ
от Станка Хаджиколева - сряда, 8 април 2020, 07:46
 

Всички студенти от ФМИ, на които през третия триместър предстои обучение по дисциплините:

  • Програмиране в Интернет с Php и MySql
  • Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB
  • Създаване на видео реклами
  • Графови бази данни с Neo4j

и които все още нямат акаунти в Мудъл и/или нямат достъп до съответните курсове,

моля да изпратят на stankah@gmail.com следната информация:

  • факултетен номер;
  • име и фамилия;
  • специалност;
  • форма на обучение - редовна/задочна;
  • дисциплина.