Новини от сайта

Снимка на Станка Хаджиколева
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за студентите от ФМИ
от Станка Хаджиколева - сряда, 8 април 2020, 07:46
 

Всички студенти от ФМИ, на които през третия триместър предстои обучение по дисциплините:

  • Програмиране в Интернет с Php и MySql
  • Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB
  • Създаване на видео реклами
  • Графови бази данни с Neo4j

и които все още нямат акаунти в Мудъл и/или нямат достъп до ...

Прочетете още от тази тема 
(68 думи)

Налични курсове