Новини от сайта

Снимка на Станка Хаджиколева
Лекции по "Бази от данни" за спец. ИТМОМ и МИИТ
от Станка Хаджиколева - неделя, 4 април 2021, 03:27
 

Лекциите по "Бази от данни" за специалности ИТМОМ и МИИТ ще се провеждат с Google Meet, както следва:

Лекции: meet.google.com/ets-agjs-zao
Упражнения: meet.google.com/fqa-bduz-ebf

Снимка на Станка Хаджиколева
Избираема дисциплина "Моделиране на учебни курсове в Мудъл"
от Станка Хаджиколева - петък, 26 март 2021, 20:08
 
Избираема дисциплина "Моделиране на учебни курсове в Мудъл", за студентите от задочна форма на обучение, ще се проведе на 27 и 28 март 2021 г., от 9:00 ч. Лектори са докт. Емил Йончев и докт. Владимир Цветков.

Линк за присъединяване към лекциите: meet.google.com/wpn-wjkj-fsk
Снимка на Станка Хаджиколева
Изпитни сесии за студентите от ФМИ (зимен триместър, редовно обучение)
от Станка Хаджиколева - неделя, 14 март 2021, 17:35
 

Редовна сесия

Поправителна сесия

Снимка на Станка Хаджиколева
Изпит по Бази от данни (спец. ЛИТ)
от Станка Хаджиколева - събота, 16 януари 2021, 07:37
 

Изпита по "Бази от данни" за студентите от спец. "Лингвистика с информационни технологии" при доц. Ст. Хаджиколева, ще се проведе на 1 февруари 2021 г. от 10:00 ч.

Линк за присъединяване: meet.google.com/oov-nuuf-nmk

Снимка на Станка Хаджиколева
Изпит по Софтуерни технологии 2
от Станка Хаджиколева - събота, 16 януари 2021, 07:35
 

Изпита по "Софтуерни технологии 2" за спец. "Софтуерни технологии и дизайн" (задочно обучение) при доц. Ст. Хаджиколева, ще се проведе на 29.01.2021 г. от 10 ч.

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/omd-bfsf-xma


Налични курсове

Целта на курса е да запознае учениците с React, Class Component, Function Component, Hooks и други принципи и функционалности на JavaScript библиотеката React.